WP Rocket v3.6.2.1 – Cache Plugin for WordPress | Bản quyền - Free Dowload


WP Rocket chính là một trong những cache plugin được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Update : 05/08/2020

Tính năng của WP Rocket

Mở rộng tính năng Lazyload tăng trải nghiệm người dùng

Giao diện bảng điều khiển của WP Rocket

Cache – Tính năng Cache cơ bản

File Optimization – Tối ưu CSS và JS

Media – Lazy loading

Preload – Tạo các file cache sẵn

Advanced Rules – Một số tính năng nâng cao

Database – Dọn dẹp cơ sở dữ liệu

CDN – Tích hợp với CDN

  • 16 download
    ( 1 )