Hướng dẫn cách Fix “data-vocabulary.org schema deprecated” Error

Khoảng 1 phút đọc - Người đăng: Administrator

Vừa qua Google thông báo chấm dứt hỗ trợ kiểu dữ liệu cấu trúc data-vocabulary từ ngày 6 tháng 4 năm 2020!

Bài viết này sẽ nêu rõ và hướng dẫn cho các bạn quản trị trang web chi tiết cách fix. Bài đăng bao gồm bản sửa lỗi cho trang web của bạn để chuyển đổi từ data-vocabulary to schema.org

Lược đồ dữ liệu có cấu trúc của Schema.org sẽ được sử dụng để thay thế từ vựng dữ liệu để đủ điều kiện nhận các tính năng kết quả phong phú của Google.

Google cho biết, Đây là một sự chuẩn bị cho sự thay đổi và bắt đầu từ hôm nay, Search Console sẽ đưa ra các cảnh báo cho các trang bằng cách sử dụng lược đồ data-vocellect.org để bạn có thể thay thế chuẩn khai báo dữ liệu mới để tránh tình trạng thông báo cảnh báo.

Nếu bạn nhận được một email cảnh báo như bên dưới, bạn đang ở đúng nơi:

thông báo lỗi

Tránh các thông báo từ Google để sử dụng dữ liệu có cấu trúc cũ với giải pháp bên dưới:

Dữ liệu có cấu trúc trước đó: